Warm en dichtbij.

 

 

 Blog januari 2017

 Tekst:
 Ans Jansen

_____________________________________


Heb jij genoeg ruimte om je werk goed te doen? (2)


Dat is kort samengevat waar het project “Waarde(n)vol werk in uitvoering” over gaat:

invulling van vakmanschap en professionele ruimte
MET de medewerkers en niet over de medewerkers.
Verandering blijft. Dat is een gegeven, maar hoe organisaties omgaan met verandering kan veranderen. Binnen de Rijksoverheid zie je nog veel de oude gedachte dat een organisatie maakbaar, beheersbaar en planbaar is als je (lees: de leider) maar op de juiste momenten de juiste interventies inzet. Gelijktijdig roept de Rijksoverheid dat de organisatie wendbaar moet worden. Veranderingen zijn niet meer vooruit voorspelbaar. En daarmee dus ook niet maakbaar of planbaar. En beheersbaar? Is dat niet al altijd een illusie geweest?

In september hebben we twee bijeenkomsten gehad. De verbeterpunten die daaruit kwamen, kwamen overeen met eerdere gevoerde gesprekken met medewerkers. Het onderwerp was toen het 5R Analyse model. Deze keer wordt Workplace Innovation de leidraad.

Workplace Innovation
Wat is Workplace Innovation? In het Nederlands omschrijven we het als sociale innovatie in organisaties. Ofwel de kennis en talent iedereen in de organisatie benutten bij het reilen en zeilen van de organisatie. Of het nu gaat over kleine aanpassingen van de huidige werkwijze, of een ander rooster, of informatiesystemen, of een nieuwe teamleider, of…. Nee, het betekent niet dat iedereen het voor het zeggen heeft en we allemaal maar doen waar we zin in hebben.

Er worden vooraf afspraken gemaakt over het doel en de kaders om vandaar uit samen de weg te bepalen en te ontdekken. De sleutel ligt in samen. Niet beleid en management, niet eenmalig input van de medewerkers, niet een keuze uit al bedachte oplossingen. Maar samen! Door alle kennis en talenten te benutten, ontstaan de beste oplossingen. Werkt dat echt? Ja, over heel Europa zijn al honderden organisaties die het doen. Gaan we dan kopiëren wat zij doen? Nee, want iedere organisatie is uniek, er bestaat geen standaard voor iedereen. The Fifth Element Workplace Innovation helpt om mens en technologie op de beste wijze met elkaar te verbinden. Organisaties die medewerkers meer betrekken bij wat ze aan het doen zijn, zorgen niet alleen voor een hogere productiviteit, maar ook voor een hogere motivatie en welzijn bij de medewerkers. We gebruiken hier voor The Fifth Element

 

Element 1    Uitdagende banen en zelfsturende teams
Element 2 Flexibele organisatiestructuren, mensgericht management, gestroomlijnde systemen en procedures gebaseerd op vertrouwen
Element 3 Mogelijkheden om innovatie en verbetering van onderop vorm te geven
Element 4 Co-creatie en gedeeld leiderschap, gecombineerd met inspraak voor medewerkers in strategische besluitvorming

 

Als op de vier elementen wordt ingezet, gaan de vier praktijken elkaar versterken. De samenhang leidt tot verbinding, de BUZZ. De BUZZ vormt het Vijfde Element.

De Elementen staan niet op zichzelf, maar hangen dus samen. Waar ook wordt gestart met een verbeteringstraject, uiteindelijk zal naar alle aspecten van de werkpraktijk en organisatiecultuur gekeken moeten worden. Onderstaande figuur toont die samenhang:


Wat gaan we in februari doen?
Bij een paar Rijksoverheidsonderdelen zijn we al gestart met Workplace Innovation. Maar we willen graag een breder inzicht krijgen. We gaan in de bijeenkomsten The Fifth Element toepassen. Nieuwsgierig? Weten hoe dit werkt? Kom naar een van de bijeenkomsten en praat mee!

Er worden in februari drie bijeenkomsten georganiseerd. Twee voor medewerkers van uitvoerende organisaties tot en met schaal 10 en één bijeenkomst voor medewerkers van de uitvoerende organisaties vanaf schaal 11. Aanmelden kan bij het A+O fonds.

Wil je niet wachten tot februari? Laat me weten wat je vindt of als je iets bespreken wilt. Neem gerust contact met me op .