Algemene vergadering

Online AV 2020

Op deze pagina vind je straks uitleg over het verloop van de online AV op 30 juni 2020.

Hier kunnen we tevens nog informatie, zoals de agenda en bijlagen, plaatsen.