Lidmaatschap

Belastingvoordeel voor jou!

Belastingvoordeel voor jou! Maak gebruik van de IKB-vakbondscontributieregeling
Het vakbondslidmaatschap levert je veel voordelen op. Een van die voordelen is dat de Belastingdienst meebetaalt aan je vakbondscontributie. Dit hebben we voor je geregeld in de cao. Hierdoor wordt je NCF-lidmaatschap nog voordeliger.

Hoe werkt het?
De door jou betaalde vakbondscontributie wordt eenmalig ingehouden op je bruto maandsalaris of vakantie-uitkering, dus voordat er loonbelasting wordt berekend. Hierdoor is het resterende brutobedrag waarover belasting en sociale premies wordt geheven lager. Daarna wordt de door jou betaalde vakbondscontributie netto weer bij je loon opgeteld. En dat geeft uiteindelijk onder de streep van je salarisstrook een financieel voordeel.

Hoe groot is dat voordeel?
Dat is afhankelijk van de hoogte van je vakbondscontributie en in welk belastingtarief je valt.
Maar je voordeel kan oplopen tot enkele tientjes per jaar.

Hoe vraag je het aan?
Via het P-Direkt-portaal. Hiervoor heb je de jaaropgaaf van de NCF nodig, die we je jaarlijks toesturen, samen met een instructie.

Hoe kan je de kosten die je gemaakt hebt voor je vakbondscontributie terugvinden?
Op je salarisstrook. Hierop staat wat er elke maand wordt afgetrokken aan 'vakbondscontributie'.