Over de NCF

Bestuur

Voorzitter, collectieve belangenbehartiging, ledencontact en CESI
Albert van der Smissen
06 - 24 69 88 66

Penningmeester
Thomas Geelhoed
06 - 24 69 39 99

Secretaris en individuele belangenbehartiging
Peter Odekerken
06 - 24 69 88 92

Platform DGO
Han Vonk
06 - 24 69 88 71
Let op: tijdelijke vervanger is Vishnu Rampadarath, 06 - 30 45 33 40

Medezeggenschap en platform SOR
Karim Houfaty
06 - 34 38 52 68

Ledenwerving en Douane
Marco Bogaard (aspirant)
06 - 19 25 15 16

Aanspreekpunten
Vishnu Rampadarath (aspirant)
06 - 30 45 33 40

Redactie
Daphne Duif (aspirant)
06 - 14 36 67 06