Lees meer | Binding 8 april 2021

Buitengewoon verlof

In het Decentraal Georganiseerd Overleg Financiën van 18 januari 2018 is afgesproken dat jaarlijks door de vakcentrales een verzoek wordt ingediend voor het verlenen van verlof aan hun leden voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de betreffende vakcentrale of een daarbij aangesloten vereniging. Voor het bijwonen van de ALV 2021 is inmiddels een dergelijk verzoek ingediend.

Met inachtneming van de gebruikelijke regels bij (het vragen en opnemen van) verlof en op grond van paragraaf 4.3 van de CAO Rijk wordt aan de medewerker van het ministerie van Financiën, die:

  • lid is van een in de aanhef genoemde vakcentrale en/of een daarbij aangesloten vereniging, en
  • geen verlofcontigent op grond van paragraaf 4.5 CAO Rijk (zgn. vakbondverlof) heeft, en
  • een verzoek daartoe bij zijn leidinggevende heeft ingediend,

maximaal één dag verlof verleend ten behoeve van het in 2021 bijwonen van de ALV van zijn/haar vakbond of daarbij aangesloten vereniging.

Dit is een bericht van plv. sg J.H. van Gelder van 2 maart 2021