Lidmaatschap

Collectieve belangenbehartiging

De NCF maakt zich sterk om de belangen van haar leden te behartigen.
De NCF neemt dan ook deel aan tal van overlegstructuren binnen Financiën.

De politiek maakt de wetten, de Belastingdienst zorgt voor de uitvoering. Deze uitvoering gaat gepaard met veel overleg op allerlei niveaus. De NCF is vertegenwoordigd in alle vormen van overleg binnen de Belastingdienst. Dicht bij je gebeurt dat via de medezeggenschap. Tal van NCF-leden, jouw collega’s, zijn actief binnen de medezeggenschap. Dat gebeurt op lokaal niveau maar ook in alle klankbordgroepen van de segmenten binnen de blauwe tak van de dienst, zoals bijvoorbeeld de Centrale Administratieve Processen (CAP) en Particulieren (P). Afgevaardigden vanuit de medezeggenschap overleggen regelmatig met de Directeur-Generaal van de Belastingdienst.

DGO
Daarnaast wordt er met de directeur-generaal overleg gevoerd in het DGO. In dit overleg gaat het over de bijzondere belangen van de belastingambtenaar, de douaneambtenaar en de ambtenaar van de Landelijke Diensten. Een verslag hiervan krijg je als lid van de NCF via e-mail toegezonden. Kan het makkelijker?
In het overleg wordt ook met de secretaris-generaal van het ministerie overlegd over de belangen van het personeel dat rechtstreeks ressorteert onder het ministerie van Financiën.

SOR
En wat te denken van de onderhandelingen over hoeveel salaris je op je bankrekening krijgt bijgeschreven? Over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, je cao, wordt overleg gevoerd met de minister van Rijksdienst in het Sectoroverleg Rijk (SOR). Ook wordt er in het SOR specifiek gesproken over de sector Rijk dat wil zeggen over de Belastingdienst, Douane, Landelijke Diensten en de collega’s van de ministeries.

Korte lijnen en jouw belangen
De stroom van informatie die de deelnemers van één van deze overleggen bereikt gaat via korte lijnen. Alle NCF-deelnemers zijn immers werkzaam bij Financiën en zo kunnen ze elkaar goed en snel bereiken. Deze adequate aanpak is kenmerkend voor de NCF. De deelnemers vormen geen dominante tegenbeweging. Wij zijn een meedenkende partner en hebben daarbij jouw belangen voor ogen. Het harmoniemodel staat voorop, maar als het nodig is schuwen we het conflictmodel niet.