Over de NCF

Medewerkers

Naast het bestuur van de NCF, onze kaderleden en de leden die in de medezeggenschap zitten, heeft de NCF ook vaste medewerkers in dienst. De één krijg je aan de lijn als je de NCF belt of  beantwoordt jouw vraag als je een e-mail stuurt. De ander is achter de schermen druk bezig, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor jouw arbeidsvoorwaarden, door onze uitgaande communicatie te verzorgen of onze systemen goed draaiende te houden.
Onze medewerkers stellen zich graag even aan je voor...
Thijs Koelen, Angelique Kansouh, Marianne Wendt, Rosanna van Zijp, Sabrina Watson en Chris Regtop

Angelique Kansouh

Solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn niet gebouwd op grote mooie woorden maar komt tot stand door kleine concrete daden.
Ik ben Angelique Kansouh en ondersteun jullie vakbondsbestuurder Marianne Wendt, zowel bij de Belastingdienst als voor de cao Rijk. Heb jij vragen over arbeidsvoorwaarden of het nut van een lidmaatschap bij een vakbond, dan kom je vaak bij mij terecht. Want waarom lid zijn van een vakbond? Ten eerste omdat je niet alles in je uppie kan. En ten tweede omdat het behartigen van belangen hét vakgebied is van je vakbond. Dit is geen eenrichtingsverkeer. Want leden zijn voor een vakbond onmisbaar. En een vakbond is voor leden onmisbaar. Hoe knoop je dat tussen de oren van mensen? Dat is razend ingewikkeld. Grove schendingen van arbeidsrecht liggen gelukkig ver achter ons. Het 'verdwijnen' van vakbondsleiders, zoals in andere landen nog gebeurt, is bij ons nieuws. Nieuws waarbij je je realiseert hoe belangrijk vakbondswerk is. Natuurlijk zijn er geluiden als 'ik wil best solidair zijn, zolang ik er maar per saldo positief uitspring'. Toch is dit gelukkig geen collectief geluid.
We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor onszelf willen. Solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn niet gebouwd op grote mooie woorden maar komt tot stand door kleine concrete daden. Daden in ons eigen leven, daden om je medemens te laten weten dat hij zij telt en daden door je vakbond. 

Chris Regtop

Een vakbond met duizenden leden. Vanaf het moment dat ze lid worden tot aan hun pensioen, en zelfs daarna als ze ervoor kiezen om lid te worden van de VPF, zetten we ons voor hen in. Daar komt nogal wat bij kijken en met plezier draag ik daar mijn steentje aan bij.
Voor de NCF bewaak ik onze huisstijl, in beeld en tekst, en probeer ik te zorgen dat we met de tijd meegaan. Als hoofdredacteur voor ons magazine Bondig bijvoorbeeld heb ik gewerkt aan het interactief maken hiervan. Maar denk ook aan de opmaak de folders, posters, filmpjes en natuurlijk de nieuwsbrieven van de NCF.
De programma's die de NCF gebruikt, bijvoorbeeld voor de ledenadministratie, heb ik tevens onder mijn hoede. Hiermee kunnen we gericht groepen leden benaderen met relevante informatie. Ook het bewaken van de privacy van onze leden komt hierbij kijken.

Sabrina Watson

Mijn naam is Sabrina Watson en ik ben 29 jaar jong. Zelf ben ik van zowel Nederlandse als Surinaamse afkomst. Ik heb grote families en mede dankzij hen staan harmonie en eenheid bij mij altijd hoog in het vaandel. Er voor elkaar zijn; daar hecht ik dan ook veel waarde aan.
Sinds 2012 werk ik met veel plezier bij de NCF. Hier ben ik erg warm ontvangen en ik heb een superteam aan collega’s om mij heen. Zelf vind ik het erg fijn om mensen te helpen en bij de NCF ben ik dan ook aan het juiste adres. Op maandagen, dinsdagen en donderdagen kun je mij treffen. Mocht ik zelf niet met een vraag uit de voeten kunnen, dan zorg ik er wel voor dat dit bij de juiste persoon terechtkomt.
Verder lever ik een bijdrage aan de MZ-verkiezingen. Dit jaar heb ik het één en ander gedaan om een goede indruk te krijgen, zodat ik bij de volgende verkiezingen een grotere bijdrage kan leveren. Daarnaast houd ik mij bezig met het moderniseren van de Algemene Vergaderingen. Ik ben namelijk van mening dat innovatie ervoor zorgt dat er ook anderen geïnteresseerd raken en ons hierin verbreden. Ook ben ik benieuwd naar hoe wij als vakbond het beste bij de jongeren kunnen aansluiten. Heb je nog tips & trucs? Stuur mij dan een mail op sabrina@ncf.nl.

Rosanna van Zijp

Wanneer je naar de NCF belt ben ik vaak het eerste aanspreekpunt.

Als je een vraag hebt over jouw gegevens of wijzigingen wilt doorgeven kan ik jouw vraag direct behandelen. Wanneer het een vraag betreft over bijvoorbeeld rechtsbijstand of als je advies/hulp wilt dan zorg ik ervoor dat je bij de juiste persoon terechtkomt; de individuele belangenbehartigers. Daarnaast zorg ik voor een juiste verwerking van de post en mailtjes die iedere dag bij ons binnenkomen.

Marianne Wendt

Spreekt het beleid van de Belastingdienst je niet aan? Of vind je dat het management niet goed omgaat met de medewerkers? Of word je horendol van alle organisatieveranderingen die geen duidelijke verbeteringen opleveren?
Indien je dit in je eentje wilt veranderen dan loopt je aan tegen onwillige management, bureaucratie en als je niet oppast een exitgesprek. Maar indien je samen met een heleboel andere collega’s aandringt op veranderingen dan krijg je wel gehoor. Dat is wat ik doe. Ik organiseer dat een grote groep belastingdienstmedewerkers zich verenigingen in een standpunt waarmee ik werk en omstandigheden verbeter. Het standpunt van één persoon is makkelijk te negeren, maar het standpunt van een hele grote groep medewerkers vindt meestal wel gehoor. En mocht de dienstleiding hier niet naar luisteren, dan kunnen we dit nog afdwingen via juridische procedures of collectieve acties. Ook die organiseer ik indien dit nodig is. 

Thijs Koelen

Sinds april 2019 werk ik voor de NCF. Namens de AC Rijksvakbonden draai ik mee in het A&O fonds Rijk. Verder zet ik mij in voor de medezeggenschappers van de NCF, dus het werven van OR-kandidaten, organisatie van de verkiezingscampagne en het aanspreekpunt binnen de kantoororganisatie voor medezeggenschappers.