Over de NCF

Onze missie

De NCF staat voor eerlijke kansen en rechten van medewerkers bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. We doen dat door met hart voor de zaak dichtbij de medewerker te zijn op de werkvloer. Dat is onze kracht als (categoriale) vakbond die kennis van zaken heeft van jouw werk bij Financiën en de Belastingdienst. Historische waarden hierbij zijn: solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Dat betekent:

We doen het samen. We zijn er als vakbond niet alleen voor jou, maar ook door jou. We bepalen onze koers met onze leden. Daarbij houden we rekening met de positie van flex-werkers die bij ons abonnee kunnen worden en met niet-leden door ook hun mening te vragen.

We zijn dichtbij. In de praktijk betekent dat korte lijnen. Je kunt ons gemakkelijk bereiken voor advies over je werk.

We zijn onafhankelijk. We bepalen onze eigen koers. We werken samen met anderen als dat ons helpt om jouw belangen te behartigen.

We zijn betrokken. We staan midden in de maatschappij. We hebben oog voor de veranderende betekenis van werk en besteden aandacht aan thema's als Het Nieuwe Werken en duurzame inzetbaarheid.