Hulp nodig?

Rechtsbijstand

Ben je lid en heb je jouw contributie betaald?
En gaat het niet om een probleem dat al voor jouw lidmaatschap is ontstaan?
Dan helpt de NCF jou.

Voor alle genoemde vragen krijg je advies en bijstand van de NCF.

 1. vragen voorvloeiend uit de aanstelling bij het ministerie van Financiën
 2. arbeidsongevallen
 3. beroepsziekten
 4. pensioenen
 5. werknemersverzekeringen (WW, bovenwettelijke uitkeringen en WIA)
 6. geschillen m.b.t. huur van de door jou bewoonde woonruimte
 7. geschillen m.b.t aan- of verkoop van de door jou bewoonde woonruimte
 8. consumentenkwesties met een belang hoger dan € 180

Voor alle punten gelden de volgende voorwaarden:

 • Je betaalt zelf de griffierechten, de legeskosten, de kosten van de uittreksels bij de Kamer van Koophandel en indien noodzakelijk de reiskosten o.b.v. openbaar vervoer van de rechtshulpverlener.
 • Voor de problemen genoemd onder de punten 1 t/m 5 heb je gratis onbeperkte bijstand. Voor de problemen genoemd onder de punten 6 t/m 8 heb je recht op 6 uur gratis bijstand per kalenderjaar per probleem.
 • Is er voor jouw probleem meer tijd nodig dan de 6 gratis uren? Dan heb je recht op een gereduceerd uurtarief. Dit uurtarief is gelijk aan de op dat moment geldende vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Uitdrukkelijk uitgesloten van jouw NCF-rechtsbijstandverzekering zijn geschillen betreffende financiële producten zoals verzekeringen en hypotheken uit landelijke procedures zoals Dexia en voormalig DSB.