Hulp nodig?

Rechtsbijstand

Ben je lid en heb je jouw contributie betaald?
En gaat het om een probleem dat ten minste 3 maanden na ingang van jouw lidmaatschap is ontstaan?
Dan helpt de NCF jou.

Voor alle genoemde vragen krijg je advies en bijstand van de NCF.

  1. vragen voorvloeiend uit de aanstelling bij het ministerie van Financiƫn
  2. arbeidsongevallen
  3. beroepsziekten
  4. pensioenen
  5. werknemersverzekeringen (WW, bovenwettelijke uitkeringen en WIA)

Voor alle punten gelden de volgende voorwaarden:

  • Je betaalt zelf de griffierechten, de legeskosten, de kosten van de uittreksels bij de Kamer van Koophandel en indien noodzakelijk de reiskosten o.b.v. openbaar vervoer van de rechtshulpverlener.
  • Voor de problemen heb je gratis onbeperkte bijstand, onder de voorwaarden die zijn genoemd in het Reglement belangenbehartiging en rechtsbijstand dat ook op de website staat vermeld.