Binding

Het NCF-platform Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) zoekt versterking

Beste collega,

Wij zoeken versterking!
Wij zoeken jou als enthousiaste collega die bereid is om ontwikkelingen binnen het Ministerie van Financiën in een breder perspectief te bekijken. Daarbij geef jij, vanuit jouw eigen omgeving/beleving, input over thema’s die ons allen raken. Denk aan thema’s als in-, door- en uitstroom, reorganisaties, invloed van automatisering etc. Kortom je hebt een brede kijk en netwerk en weet deze te koppelen aan relevante ontwikkelingen. Dit weet je vervolgens te vertalen naar concrete standpunten.

Aanvullend beschik je over de competenties: omgevingsbewust, resultaatgericht, strategisch denken, samenwerken, breed netwerk en analytisch sterk.

Wie zijn wij?
Wij zijn enthousiaste NCF-leden werkzaam bij verschillende onderdelen van het Ministerie van Financiën.

Wat doen wij?
Wij nemen definitieve standpunten in over onderwerpen die het Ministerie van Financiën raken. Deze standpunten worden door onze vakbondsvertegenwoordigers meegenomen in het overleg met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) en in het DGO met de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën.

Wat bieden wij?
Inzicht in en invloed uitoefenen op de ontwikkelingen binnen het Ministerie van Financiën. Inzicht in het strategisch proces van onderhandelen.
Vergroten van je netwerk.

Faciliteiten
Voor het voorbereiden en bijwonen van de overleggen van het platform krijg je vakbondsverlof. Daarnaast krijg je de reiskosten naar de overleglocatie (meestal Apeldoorn) vergoed.

Belangstelling?
Voor meer informatie of het aangeven van je belangstelling, kan je contact opnemen met Albertine Odekerken-van Laar, voorzitter platform DGO, tel. 06-18602382
Ken je iemand anders die lid is of wil worden van de NCF en een goede bijdrage
aan het platform zou kunnen leveren, maak hem/haar dan attent op deze belangstellingsregistratie.